PRIVACYVERKLARING

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Drukwerkonline.be.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Drukwerkonline.be in bepaalde gevallen je gegevens opslaat. Drukwerkonline.be gebruikt je persoonsgegevens voor:

• het verlenen van toegang tot onze website;

• het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;

• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;

• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met jou indien je hierom verzoekt;

• het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

• product- en dienstontwikkeling;

• het bepalen van strategie en beleid;

• zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot drukwerkonline.be, haar relaties en haar medewerkers;

• het verzenden van de nieuwsbrief.

Bij het bezoeken van de website verzamelen we zonder je toestemming geen persoonsgegevens. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld bij een contactverzoek. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Je persoonsgegevens worden niet zonder je uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

GEGEVENSBEVEILIGING

Drukwerkonline.be maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen je gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

COOKIES

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op je computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar je computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan je persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van je browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die je bezoekt.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Drukwerkonline.be is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van drukwerkonline.be vallen.

INZAGE

Je mag drukwerkonline.be vragen om inzage in de gegevens die van je zijn opgeslagen. Ook kun je drukwerkonline.be verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.